• banner1
 • sahypa_banner2

Molibden hasasy

 • Arassa Molibden hasasy, Molibden bar, Molibden elektrody

  Arassa Molibden hasasy, Molibden bar, Molibden elektrody

  Molibden çybyklarynda ýokary eriş nokady, gowy ýylylyk geçirijiligi we pes ýylylyk giňelmesi bar.Temperatureokary temperaturada, okislenmä garşy durup bilerler we ýöriş wagtynda hiç hili ýoýulmazdan ýokary güýç we ş.m.

  Molibden çybyklary tötänleýin uzynlyk bölekleri hökmünde öndürilýär ýa-da müşderileriň isleýän uzynlyklaryna çenli kesilýär. Mundan başga-da, molibden çişleriniň islenýän ahyrky ulanylyşyna baglylykda üpjün edilýän üç dürli ýerüsti proses ýa-da bezeg bar.

 • Birkemsiz turbany deşmek üçin ýokary hilli Molibden Mandrel

  Birkemsiz turbany deşmek üçin ýokary hilli Molibden Mandrel

  Dokary dykyzlykly molibden deşiji mandreller
  Molibden pirsing mandrelleri poslamaýan, garyndy polatdan we ýokary temperaturaly erginlerden we ş.m. bökdençsiz turbalary deşmek üçin ulanylýar.
  Dykyzlygy> 9,8g / cm3 (molibden garyndysy, dykyzlygy> 9.3g / cm3)

 • Cryeke kristal peç üçin Molibden çekiç çybyklary

  Cryeke kristal peç üçin Molibden çekiç çybyklary

  Haryt materialy: Molibden (Mo1) arassalygy 99,95%
  Molibden agramy çekmek, molibden tohumy bilen molibdeni wolfram siminiň ýüpüne birikdirmek, çekmek we dikeltmek roluny oýnaýar we öz agramy 4-7 kg.
  Önümiň molibden düzümi 99,95% -den az däl, fiziki dykyzlygy 9,9 g / sm3-den ýokary.Dykyzlygy molibden tohumynyň towugynyň talaplary bilen deňdir, çydamlylygy 0,02 mm aralygynda, sim agzy tekiz bolmaly, dişleri çüýremez we önümiň ýokary derejesi bar.
  Biziň kompaniýamyz, wolfram we molibden aksessuarlaryny müşderiniň isleglerine görä dürli kristal peçlerde öndürip we gaýtadan işläp biler.Hususan-da: molibden garyndy tohum tohumy, molibden ergininiň agramy, molibden garyndysy astar, molibden garyndysy sim, molibden garyndysy, ikinji derejeli iýmitlendiriş ulgamy, wolfram sim ýüpi, ýokary gatylyk çekiç çekiç.

//