• banner1
 • sahypa_banner2

Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

Gysga düşündiriş:

Molibden TZM - (Titan-Zirkonium-Molibden) garyndysy

Gyzgyn ylgaw ulgamy, ýokary hilli plastmassa önümlerini almak üçin, eredilen plastmassany galyndy boşluklaryna sanjym edýän plastmassa sanjym galyplarynda ulanylýan gyzdyrylan komponentleriň ýygnagydyr.Adatça burun, temperatura gözegçilik ediji, manifold we beýleki böleklerden ýasalýar.

Titan zirkonium molibden (TZM) ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji, gowy poslama garşylygy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan gyzgyn ylgaw burunlary, gyzgyn ylgaw burun önümçiliginiň ähli görnüşlerinde giňden ulanylýar.TZM burun, gyzgyn ylgaýjy ulgamyň möhüm bölegidir, forma görnüşindäki burunlara görä iki esasy görnüşe, açyk derwezä we klapan derwezesine bölünip bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

TZM arassa Molibdeniňkiden has güýçlidir we has gaýtadan dikeldiş temperaturasyna we güýçli süýşmäge garşylygy bar.TZM, mehaniki ýükleri talap edýän ýokary temperaturaly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr.Mysal üçin gurallary ýasamak ýa-da rentgen turbalarynda aýlanýan anodlar bolup biler.Ulanyşyň amatly temperaturasy 700 bilen 1400 ° C arasynda.

TZM ýokary ýylylyk geçirijiligi we poslama garşylygy bilen adaty materiallardan ýokarydyr

Aýratynlyklaryňyza köp bölekleri we armaturlary berip bileris we öndürip bileris: Molibden TZM barlary, Molibden TZM plitalary, Molibden TZM çybyklary, Molibden TZM listleri ýa-da beýlekileriň arasynda Molibden TZM sim.

Aýratynlyklary

TZM klapan derwezesiniň gyzgyn ylgaýjy burny giňden ulanylýar we esasy artykmaçlyklary:

1. Gysga aýlaw wagty, öndürijiligiň ýokarlanmagy;

2. Işlenip düzülen penjire;

3. Derwezäniň çukury ýa-da simleri ýok;

4. Plastmassa bölekleriniň üstki we derwezäniň hili;

5. Sanjym wagtyna we eremegiň paýlanyşyna takyk gözegçilik;

6. Optimallaşdyrylan boşluk ventilyasiýasy we kebşirleme çyzygy;

7. Has çalt galyp başlamagy;

8. Awtomatlaşdyrylan galyplaýyş öýjükleri;

9. Inçe diwar bölekleri, köpük we gaz kömek sanjymy üçin amatly; Aýratynlyklary:

Goýmalar

 • Gurluş peçiniň bölekleri.
 • Alýumin guýmak üçin goýulýar.
 • Gyzgyn möhürleme gurallary.
 • Raketa burunlary we elektrodlar.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Görnüşi we ululygy TZM garyndy hasasy şeýle hem atlandyrylyp bilner: TZM molibden garyndy taýagy, titanium-sirkonium-molibden garyndy hasasy.Harydyň ady TZM garyndy çybyk materialy TZM Molibden spesifikasiýasy ASTM B387, TYPE 364 Ölçegi 4.0mm-100mm diametri x <2000mm L Prosess çyzuw, ýüzleý gara oksid, himiki taýdan arassalanan, öwrüm gutarmak, üwemek Şeýle hem her bir çyzgyda işlenen TZM garyndy bölekleri bilen üpjün edip bileris.Che ...

  • Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Görnüşi we ululygy material Mo mazmuny Cu mazmuny dykyzlygy ýylylyk geçirijiligi 25 ℃ CTE 25 ℃ Wt% Wt% g / cm3 W / M ∙ K (10-6 / K) Mo85Cu15 85 ± 1 Balans 10 160-180 6.8 Mo80Cu20 80 ± 1 Balans 9.9 170-190 7.7 Mo70Cu30 70 ± 1 Balans 9.8 180-200 9.1 Mo60Cu40 60 ± 1 Balans 9.66 210-250 10.3 Mo50Cu50 50 ± 0.2 Balans 9.54 230-270 11.5 Mo40Cu60 40 ± 0.2 Balans 9.42 ...

  • Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

   Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

   Önümçilik akymy Metallurgiýa, tehnika, nebit, himiýa, aerokosmos, elektronika, seýrek toprak senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar, molibden gaplarymyz ýokary hilli molibden plitalaryndan ýasalýar.Aýlaw we kebşirlemek adatça molibden gap-gaçlary öndürmek üçin kabul edilýär.Molibden tozy --- izostatik metbugat --- ýokary temperatura süzgüç --- molibden ingotyny islenýän galyňlyga öwürmek --- molibden listini kesilen görnüşe kesmek --- bol ...

  • Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

   Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

   Görnüşi we ululygy aýratynlyklary 0,3 wt.% Lanthana Arassa molibdeniň ornuny tutýardy, ýöne süýşmegine garşylygy ýokarlanandygy sebäpli uzak ömri bilen inçe örtükleriň ýokary çeýeligi;egilmek 0,6 wt ​​uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir.% Lanthana Ojak pudagy üçin dopingiň standart derejesi, iň meşhur Comb ...

  • Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy hasasy

   Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) Al ...

   Görnüşi we ululygy üçin material: Molibden Lanthan garyndysy, La2O3: 0.3 ~ 0.7% Ölçegleri: diametri (4.0mm-100mm) x uzynlygy (<2000mm) Amal: Surat çekmek, çişirmek Üsti: Gara, himiki taýdan arassalanan, üweýiş aýratynlyklary 1. Dykyzlygymyz molibden lantan çybyklary 9,8g / cm3-den 10.1g / cm3-e çenli;Diametri näçe kiçi bolsa, şonça-da ýokary dykyzlyk.2. Molibden lantan hasasy ýokary ho ...

  • Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM garyndy plastinka

   Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM Allo ...

   Görnüşi we ululygy elementiň üstki galyňlygy / mm ini / mm uzynlygy / mm arassalygy dykyzlygy (g / cm³) T çydamlylygy TZM sahypasynyň ýagty ýüzüni öndürýär ≥0.1-0.2 ± 0.015 50-500 100-2000 Ti: 0.4-0.55% Zr: 0.06 -0.12% Mo Balance ≥10.1 togalanmak > 0.2-0.3 ± 0.03 > 0.3-0.4 ± 0.04 > 0.4-0,6 ± 0.06 aşgar ýuwmak > 0.6-0.8 ± 0.08 > 0.8-1.0 ± 0.1 > 1.0-2.0 ± 0.2 > 2.0-3.0 ± 0,3 üwürmek ...

  //