• banner1
 • sahypa_banner2

Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM garyndy plastinka

Gysga düşündiriş:

TZM (titanium, sirkonium, molibden) garyndy plastinka

Molibdeniň esasy garyndysy TZM.Bu ergin 99,2% min.Iň ýokary 99,5% -e çenli.Mo-den 0,50% Ti we 0,08% Zr karbid emele gelmegi üçin C yzy bar.TZM, 1300′C-den ýokary temperaturada arassa moliniň iki esse güýjüni hödürleýär.TZM-iň gaýtadan gurulmagy temperaturasy moliden takmynan 250′C ýokarydyr we has gowy kebşirlemegi hödürleýär.
TZM-iň has oňat däne gurluşy we moliniň däne araçäklerinde TiC we ZrC-iň emele gelmegi däne ösmegini we däne araçäkleriniň döwülmegi netijesinde esasy metalyň şowsuzlygyny saklaýar.Şeýle hem kebşirlemek üçin has gowy häsiýetleri berýär.TZM arassa molibden takmynan 25% gymmat we maşyn üçin bary-ýogy 5-10% gymmat.Raketa burunlary, peçiň gurluş bölekleri we ýasama öl ýaly ýokary güýçli goşundylar üçin çykdajylaryň tapawudyna laýyk bolup biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Görnüşi we ululygy

element

üstü

galyňlygy / mm

ini / mm

uzynlygy / mm

arassalygy

dykyzlygy (g / cm³)

metord öndürmek

T

çydamlylyk

TZM sahypasy

ýagty ýer

≥0.1-0.2

± 0.015

50-500

100-2000

Ti: 0.4-0.55% Zr: 0.06-0.12% Mo Balans

.10.1

togalanmak

> 0.2-0.3

± 0.03

> 0.3-0.4

± 0.04

> 0.4-0.6

± 0.06

aşgar ýuwmak

> 0.6-0.8

± 0.08

> 0.8-1.0

± 0.1

> 1.0-2.0

± 0.2

> 2.0-3.0

± 0.3

üwürmek

> 3.0-25

± 0.05

> 25

± 0.05

≥10

galplaşdyrmak

Inçe list üçin ýüz aýna ýaly ýagty.Şeýle hem aşgar ýuwulýan ýer, ýalpyldawuk ýer, çäge örtügi bolup biler.

Aýratynlyklary

 • Pes ýylylyk giňligi
 • Temperaturany ýokary ulanmak
 • Gowy poslama garşylyk
 • Powerokary güýç
 • Pes elektrik garşylygy
 • Müşderiniň haýyşy esasynda önümçilik

Goýmalar

Temperatureokary temperaturaly peçiň diwary we HIP-iň ýylylyk ekrany ýaly ýokary temperaturaly gurluş materialy hökmünde ulanylýar.

Temperatureokary temperaturaly gaýtadan işlemek üçin gural materiallary: alýumin we mis erginleri, çoýun we Fe seriýaly erginler öndürmek üçin guýma galyplar we ýadrolar;poslamaýan polatdan we ş.m. üçin gyzgyn ekstruziýa gurallary, şeýle hem üznüksiz polat turbalary gyzgyn gaýtadan işlemek üçin deşiji wilkalar.

Aýna peç garyjylary, kelle bölekleri we ş.m.

Radiasiýa galkanlary, goldaw çarçuwalary, ýylylyk çalşyjylar we ýadro energiýasy enjamlary üçin yz barlary.

TZM awiasiýa, howa giňişliginde we burun materialy, gaz turba materialy, elektron turba materialy we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylýar. TZM rentgen şöhlelerinde katod bölekleri ýaly ýarymgeçiriji önümlerde we lukmançylyk ugurlarynda hem ulanylýar.TZM ýokary temperatura peçinde ýyladyş korpusyny we ýylylyk galkanyny ýasamak, şeýle hem ýeňil garyndy we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Görnüşi we ululygy TZM garyndy hasasy şeýle hem atlandyrylyp bilner: TZM molibden garyndy taýagy, titanium-sirkonium-molibden garyndy hasasy.Harydyň ady TZM garyndy çybyk materialy TZM Molibden spesifikasiýasy ASTM B387, TYPE 364 Ölçegi 4.0mm-100mm diametri x <2000mm L Prosess çyzuw, ýüzleý gara oksid, himiki taýdan arassalanan, öwrüm gutarmak, üwemek Şeýle hem her bir çyzgyda işlenen TZM garyndy bölekleri bilen üpjün edip bileris.Che ...

  • Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

   Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

   Görnüşi we ululygy aýratynlyklary 0,3 wt.% Lanthana Arassa molibdeniň ornuny tutýardy, ýöne süýşmegine garşylygy ýokarlanandygy sebäpli uzak ömri bilen inçe örtükleriň ýokary çeýeligi;egilmek 0,6 wt ​​uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir.% Lanthana Ojak pudagy üçin dopingiň standart derejesi, iň meşhur Comb ...

  • Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy hasasy

   Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) Al ...

   Görnüşi we ululygy üçin material: Molibden Lanthan garyndysy, La2O3: 0.3 ~ 0.7% Ölçegleri: diametri (4.0mm-100mm) x uzynlygy (<2000mm) Amal: Surat çekmek, çişirmek Üsti: Gara, himiki taýdan arassalanan, üweýiş aýratynlyklary 1. Dykyzlygymyz molibden lantan çybyklary 9,8g / cm3-den 10.1g / cm3-e çenli;Diametri näçe kiçi bolsa, şonça-da ýokary dykyzlyk.2. Molibden lantan hasasy ýokary ho ...

  • Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

   Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

   Önümçilik akymy Metallurgiýa, tehnika, nebit, himiýa, aerokosmos, elektronika, seýrek toprak senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar, molibden gaplarymyz ýokary hilli molibden plitalaryndan ýasalýar.Aýlaw we kebşirlemek adatça molibden gap-gaçlary öndürmek üçin kabul edilýär.Molibden tozy --- izostatiki metbugat --- ýokary temperatura süzgüç --- molibden ingotyny islenýän galyňlyga öwürmek --- molibden listini kesilen görnüşe kesmek --- bol ...

  • Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

   Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

   Görnüşi we ululygy Önümiň ady Molibden Lanthanum erginli sim materialy Mo-La garyndysynyň ölçegi 0,5mm-4.0mm diametri x L şekilli göni sim, togalanan sim faceerüsti gara oksid, himiki taýdan arassalanan Zhaolixin Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy simini global üpjün ediji. ýöriteleşdirilen molibden önümlerini berip bileris.Molibden Lanthanum garyndysy (Mo-La allo ...)

  • Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Üstünlikleri TZM arassa Molibdeniňkiden has güýçlidir we has uly gaýtadan gurulma temperaturasyna, şeýle hem süýşmäge garşylygy güýçlendirýär.TZM, mehaniki ýükleri talap edýän ýokary temperaturaly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr.Mysal üçin gurallary ýasamak ýa-da rentgen turbalarynda aýlanýan anodlar bolup biler.Ulanyşyň amatly temperaturasy 700 bilen 1400 ° C arasynda.TZM ýokary ýylylyk geçirijiligi we poslama garşylygy bilen adaty materiallardan ýokarydyr ...

  //