• banner1
 • sahypa_banner2

Volfram garyndysy

 • Volfram mis erginleri

  Volfram mis erginleri

  Mis wolframy (CuW, WCu) ýokary geçiriji we eraziýa çydamly birleşme material hökmünde ykrar edildi, EDM işleýiş we garşylyk kebşirleýiş programmalarynda mis wolfram elektrodlary, ýokary woltly programmalarda elektrik aragatnaşygy, ýylylyk enjamlary we beýleki elektron gaplaýyş materiallary hökmünde giňden ulanylýar. termiki goşundylarda.

 • Dokary dykyzlykly wolfram agyr garyndy (WNIFE) plastinka

  Dokary dykyzlykly wolfram agyr garyndy (WNIFE) plastinka

  Volfram agyr garyndysy, volframyň düzümi 85% -97% bolup, Ni, Fe, Cu, Co, Mo, Cr materiallary bilen goşulýar.Dykyzlygy 16,8-18,8 g / sm³ aralygyndadyr.Önümlerimiz esasan iki seriýa bölünýär: W-Ni-Fe, W-Ni-Co (magnit) we W-Ni-Cu (magnit däl).CIP tarapyndan dürli ululykdaky volfram agyr garyndy böleklerini, galyndy basmak, ekstrudirlemek arkaly dürli ownuk bölekleri öndürýäris,

 • AgW Kümüş volfram garyndysy

  AgW Kümüş volfram garyndysy

  Kümüş wolfram erginine (W-Ag) wolfram kümüş garyndysy hem diýilýär, wolfram bilen kümüşiň birleşmesidir.Conductokary geçirijilik, ýylylyk geçirijiligi we beýleki tarapdan kümüşiň ýokary ereýän nokady ýokary gatylyk, kebşirleme garşylygy, ownuk material geçirişi we wolframyň ýokary ýanma garşylygy kümüş wolfram sinter materialyna birleşdirilýär.Kümüş bilen wolfram biri-birine gabat gelmeýär.

 • Dokary dykyzlykly wolfram agyr ergin (WNICU) plastinka

  Dokary dykyzlykly wolfram agyr ergin (WNICU) plastinka

  Volfram nikel misinde Ni-den Cu 3: 2-den 4: 1-e çenli aralykda düzülen Cu-nyň 1% -den 7% -i we Cu-nyň 0,5% -den 3% -i bar.Magnit däl we ýokary geçirijilik, nikel mis baglaýjy wolfram erginleriniň iki ajaýyp aýratynlygydyr.Volfram nikel mis erginleri, howa we magnit däl iş şertlerini we ýokary ýylylyk we elektrik geçirijiligini talap edýän howa we howa enjamlary ýaly goşundylarda has amatly materialdyr.

 • Dokary dykyzlykly wolfram agyr ergin (WNIFE) bölegi

  Dokary dykyzlykly wolfram agyr ergin (WNIFE) bölegi

  Volfram agyr garyndy böleklerini öndürmekde ýöriteleşen üpjünçi.Böleklerini öndürmek üçin wolfram agyr ergininiň çig malyny ýokary arassalygy bilen ulanýarys.Temperatureokary temperaturany gaýtadan kristallaşdyrmak wolfram agyr garyndy bölekleri üçin möhüm aýratynlyklardan biridir.Mundan başga-da, ýokary plastikligi we ajaýyp abraziw garşylygy bar.Onuň gaýtadan kristallaşma temperaturasy 1500 over-dan ýokary.Volfram agyr garyndy bölekleri ASTM B777 standartyna laýyk gelýär.

 • Volfram agyr garyndysy (WNIFE) hasasy

  Volfram agyr garyndysy (WNIFE) hasasy

  Volfram agyr garyndy taýajygynyň dykyzlygy 16,7g / cm3 bilen 18,8g / cm3 aralygyndadyr.Onuň gatylygy beýleki çybyklardan has ýokarydyr.Volfram agyr garyndy çybyklary ýokary temperatura we poslama garşylyk häsiýetlerine eýedir.Mundan başga-da, wolfram agyr garyndy çybyklary ýokary ýokary zarba garşylygy we mehaniki plastikligi bar.

 • Volöriteleşdirilen volfram molibden erginleri

  Volöriteleşdirilen volfram molibden erginleri

  30% wolframy (köpçülik boýunça) öz içine alýan wolfram molibden erginleri suwuk sinklere ajaýyp poslama garşylygy bar we sink gaýtadan işleýän senagatda garyjy, turba we gämi gatlaklary we beýleki komponentleri öndürmekde ulanylýar.Volfram molibden garyndysy raketalarda we raketalarda ýokary temperaturaly komponentler hökmünde ulanylyp bilner

 • Lanthanirlenen volfram garyndysy

  Lanthanirlenen volfram garyndysy

  Lantanirlenen wolfram, oksidlenen seýrek toprak wolframy (W-REO) hökmünde kategoriýalaşdyrylan oksidlenen lantan doply wolfram garyndysydyr.Dargadylan lantan oksidi goşulanda, lantan wolfram güýçlendirilen ýylylyga garşylygy, ýylylyk geçirijiligini, süýşmäge garşylygy we ýokary gaýtadan dikeldiş temperaturasyny görkezýär.

//