• banner1
 • sahypa_banner2

Tantal

 • Tantal tüýdük nyşany - Disk

  Tantal tüýdük nyşany - Disk

  Tantal tüýkürmek maksady esasan ýarymgeçiriji pudagynda we optiki örtük pudagynda ulanylýar.Wakuum EB peçini eritmek usuly bilen ýarymgeçiriji senagatdan we optiki senagatdan müşderileriň islegi boýunça tantal tüýdük nyşanlarynyň dürli aýratynlyklaryny öndürýäris.Üýtgeşik togalanmak prosesinden ägä bolmak bilen, çylşyrymly bejerginiň we takyk arassalama temperaturasynyň we wagtynyň üsti bilen, tantal tüýdük nyşanlarynyň dürli ölçeglerini öndürýäris, meselem, disk nyşanlary, gönüburçly nyşanlar we aýlaw nyşanlary.Mundan başga-da, tantal arassalygynyň 99,95% -den 99.99% ýa-da ondanam ýokarydygyny kepillendirýäris;dänäniň ululygy 100umdan, tekizligi 0,2 mm-den we faceerüsti

 • Tantal siminiň arassalygy 99.95% (3N5)

  Tantal siminiň arassalygy 99.95% (3N5)

  Tantal, himiki taýdan niobiýa gaty meňzeýän gaty, süýümli agyr metal.Şonuň ýaly, aňsatlyk bilen goraýjy oksid gatlagyny emele getirýär, bu bolsa ony gaty poslama garşy edýär.Onuň reňki gök we gyrmyzy biraz degen polat çal.Tantalyň köpüsi, öýjükli telefonlardaky ýaly ýokary kuwwatly kiçi kondensatorlar üçin ulanylýar.Zäherlenmeýän we bedene oňat gabat gelýändigi sebäpli, protezler we gurallar üçin lukmançylykda ulanylýar.Tantal, älemdäki iň seýrek durnukly element, emma Eartheriň uly ýataklary bar.Tantal karbidi (TaC) we tantal hafnium karbid (Ta4HfC5) gaty kyn we mehaniki taýdan çydamly.

 • Tantal kagyzy (Ta) 99.95% -99,99%

  Tantal kagyzy (Ta) 99.95% -99,99%

  Tantal (Ta) listleri tantal ingotlaryndan ýasalýar. Biz Tantalum (Ta) sahypalaryny global üpjün ediji we ýöriteleşdirilen tantal önümlerini berip bileris.Tantal (Ta) listleri, Sowuk iş prosesi, islenýän ululygy almak üçin ýasamak, togalamak, çişirmek we çyzmak arkaly öndürilýär.

 • Tantal turbasy / Tantal turbasy bökdençsiz / Ta kapillary

  Tantal turbasy / Tantal turbasy bökdençsiz / Ta kapillary

  Tantal fokimiki garşylyk taýdan ajaýyp, tantal metal turbalary himiki gaýtadan işleýän enjamlar üçin ideal materialdyr.

  Tantal, elektronika, ýarymgeçiriji, himiýa, in engineeringenerçilik, awiasiýa, aerokosmos, lukmançylyk, harby senagatda giňden ulanylýan kebşirlenen turba we bökdençsiz turba görnüşinde öndürilip bilner.

 • Qualityokary hilli Hytaýda öndürilen Tantal Crucible

  Qualityokary hilli Hytaýda öndürilen Tantal Crucible

  Tantal çüýşesi seýrek toprak metallurgiýasy üçin gap, tantal anodlary üçin ýük plitalary we ýokary temperaturada süzülen niob elektrolitiki kondensatorlar, himiýa senagatynda poslama garşy gaplar, bugarmak çüýleri we çyzgylar hökmünde ulanylýar.

 • Tantal hasasy (Ta 9. 99.95% we 99.99%)

  Tantal hasasy (Ta 9. 99.95% we 99.99%)

  Tantal dykyz, süýümli, gaty gaty, aňsatlyk bilen öndürilen we ýokary ýylylyk we elektrik geçiriji bolup, 2996 ℃ iň ýokary eriş nokady we 5425 high ýokary gaýnadyş nokadydyr.Highokary temperatura garşylygy, ýokary poslama garşylygy, sowuk işleýşi we kebşirleýişiň gowy häsiýetleri bar.Şonuň üçin tantal we onuň garyndysy elektronika, ýarymgeçiriji, himiýa, in engineeringenerçilik, awiasiýa, howa, howa, lukmançylyk, harby senagat we ş.m. giňden ulanylýar. Tantalyň ulanylmagy tehnologiýa ösüşi we innowasiýa bilen has köp pudakda has giňden ulanylar.Jübi telefonlarynda, noutbuklarda, oýun ulgamlarynda, awtoulag elektronikasynda, lampalarda, hemra komponentlerinde we MRI maşynlarynda tapyp bilersiňiz.

//