• banner1
  • sahypa_banner2

Volfram gaýyklary

  • Wakuum örtügi üçin ýöriteleşdirilen volfram gaýyklary

    Wakuum örtügi üçin ýöriteleşdirilen volfram gaýyklary

    Volfram gaýyklary ýokary hilli wolfram listlerini gaýtadan işlemek arkaly emele gelýär.Plastinalaryň galyňlygy birmeňzeşdir we deformasiýa garşy durup biler we wakuum annealiýasyndan soň egilmek aňsatdyr.Kompaniýamyzyň wolfram gaýyklarynda durnukly garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, az himiki hapanyň hapalanmagy, takyk ölçeg, yzygiderli ýer reňkleri, ýokary berklik, kyn deformasiýa we beýleki artykmaçlyklar bar.Biziň kompaniýamyzda gaýtadan işleýän merkezler, takyk gyrkyjy maşynlar, lazer kesmek, suw kesmek we uly egilmek enjamlary bar we müşderiniň talaplaryna laýyklykda wolfram gaýyklaryny, molibden gaýyklaryny we dürli görnüşli garyndy gaýyklaryny öndürip biler.

//