• banner1
 • sahypa_banner2

TZM garyndysy

 • Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

  Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

  Molibden TZM - (Titan-Zirkonium-Molibden) garyndysy

  Gyzgyn ylgaw ulgamy, ýokary hilli plastmassa önümlerini almak üçin, eredilen plastmassany galyndy boşluklaryna sanjym edýän plastmassa sanjym galyplarynda ulanylýan gyzdyrylan komponentleriň ýygnagydyr.Adatça burun, temperatura gözegçilik ediji, manifold we beýleki böleklerden ýasalýar.

  Titan zirkonium molibden (TZM) ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji, gowy poslama garşylygy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan gyzgyn ylgaw burunlary, gyzgyn ylgaw burun önümçiliginiň ähli görnüşlerinde giňden ulanylýar.TZM burun, gyzgyn ylgaýjy ulgamyň möhüm bölegidir, forma görnüşindäki burunlara görä iki esasy görnüşe, açyk derwezä we klapan derwezesine bölünip bilner.

 • Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

  Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

  TZM Molibden 0,50% Titan, 0.08% Zirkonium we Molibden balansy bilen 0,02% uglerodyň garyndysydyr.TZM Molibden P / M ýa-da Arc Cast tehnologiýalary tarapyndan öndürilýär we ýokary güýji / ýokary temperaturaly programmalary, esasanam 2000F-den ýokary bolmagy sebäpli peýdalydyr.

  TZM Molibdeniň gaýtadan dikeldiş temperaturasy, has ýokary güýji, gatylygy, otag temperaturasynda oňat süýşmegi we gözegçilik edilmedik Molibden has ýokary temperaturasy bar.TZM, 1300C-den ýokary temperaturada arassa molibdeniň iki esse güýjüni hödürleýär.TZM-iň gaýtadan gurulmagy temperaturasy takmynan 250 ° C, molibden ýokarydyr we has gowy kebşirlemegi hödürleýär.Mundan başga-da, TZM gowy ýylylyk geçirijiligini, pes bug basyşyny we gowy poslama garşylygy görkezýär.

  Zhaolixin az kislorodly TZM garyndysyny döretdi, bu ýerde kislorodyň mukdary 50ppm-den pes bolup biler.Kislorodyň az mukdary we ajaýyp güýçlendiriji täsirleri bolan ownuk, gowy dargadylan bölejikler bilen.Pes kislorodly TZM erginimiz ajaýyp süýşmäge garşylygy, ýokary gurnama temperaturasy we has ýokary temperatura güýji bar.

 • Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM garyndy plastinka

  Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM garyndy plastinka

  TZM (titanium, sirkonium, molibden) garyndy plastinka

  Molibdeniň esasy garyndysy TZM.Bu ergin 99,2% min.Iň ýokary 99,5% -e çenli.Mo-den 0,50% Ti we 0,08% Zr karbid emele gelmegi üçin C yzy bar.TZM, 1300′C-den ýokary temperaturada arassa moliniň iki esse güýjüni hödürleýär.TZM-iň gaýtadan gurulmagy temperaturasy moliden takmynan 250′C ýokarydyr we has gowy kebşirlemegi hödürleýär.
  TZM-iň has oňat däne gurluşy we moliniň däne araçäklerinde TiC we ZrC-iň emele gelmegi däne ösmegini we däne araçäkleriniň döwülmegi netijesinde esasy metalyň şowsuzlygyny saklaýar.Şeýle hem kebşirlemek üçin has gowy häsiýetleri berýär.TZM arassa molibden takmynan 25% gymmat we maşyn üçin bary-ýogy 5-10% gymmat.Raketa burunlary, peçiň gurluş bölekleri we ýasama öl ýaly ýokary güýçli goşundylar üçin çykdajylaryň tapawudyna laýyk bolup biler.

//