• banner1
  • sahypa_banner2

Tantal hasasy

  • Tantal hasasy (Ta 9. 99.95% we 99.99%)

    Tantal hasasy (Ta 9. 99.95% we 99.99%)

    Tantal dykyz, süýümli, gaty gaty, aňsatlyk bilen öndürilen we ýokary ýylylyk we elektrik geçiriji bolup, 2996 ℃ iň ýokary eriş nokady we 5425 high ýokary gaýnadyş nokadydyr.Highokary temperatura garşylygy, ýokary poslama garşylygy, sowuk işleýşi we kebşirleýişiň gowy häsiýetleri bar.Şonuň üçin tantal we onuň garyndysy elektronika, ýarymgeçiriji, himiýa, in engineeringenerçilik, awiasiýa, howa, howa, lukmançylyk, harby senagat we ş.m. giňden ulanylýar. Tantalyň ulanylmagy tehnologiýa ösüşi we innowasiýa bilen has köp pudakda has giňden ulanylar.Jübi telefonlarynda, noutbuklarda, oýun ulgamlarynda, awtoulag elektronikasynda, lampalarda, hemra komponentlerinde we MRI maşynlarynda tapyp bilersiňiz.

//