• banner1
  • sahypa_banner2

Molibden turbasy

  • Molibden turbasy ly Molibden turbasy

    Molibden turbasy ly Molibden turbasy

    Zhaolixin tarapyndan öndürilen molibden turbasy, ýokary temperatura garşylygy we materiallaryň mehaniki güýjüni üpjün edip biljek zawodymyz tarapyndan öndürilen boş ýerleri emele getirýär.Zhaolixin wolfram-molibden materiallaryny gaýtadan işlemekde çuňňur düşünýär we ajaýyp CNC enjamlary bilen kepillendirilýär, şonuň üçin Zhaolixin tarapyndan öndürilen molibden turbasy müşderileriň konsentrasiýa we deň ölçeglere çydamlylygy we has uly tapawutlar bilen molibden turbasy talaplaryny kanagatlandyryp biler. diametri-beýikligi gatnaşygy öndürilip bilner.

//