• banner1
  • sahypa_banner2

Volfram turbasy

  • Arassa volfram turbasy we wolfram turbasy

    Arassa volfram turbasy we wolfram turbasy

    Volfram turbalary, adatça ýasalan wolfram barlaryny gaýtadan işlemek arkaly emele gelýär.Zhaolixin wolfram turbasynyň nyşanlaryny (wolfram aýlanýan nyşanlary) öndürip ýa-da sinterden soň üýtgedilip ýa-da gyzgyn izostatiki basyşa sezewar edilip bilner.

    Materialsokary temperatura garşylygy we materiallaryň mehaniki güýjüni üpjün edip bileris. Zhaolixin wolfram-molibden materiallaryny gaýtadan işlemekde çuňňur düşünýär we ajaýyp CNC enjamlary bilen kepillendirilýär, şonuň üçin müşderileriň konsentrasiýa we deň ölçeglere bolan talaplaryny kanagatlandyryň, we diametri-beýikligi has uly tapawutlary bolan wolfram turbalary öndürilip bilner.

//