• banner1
 • sahypa_banner2

Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

Gysga düşündiriş:

Molibden Lanthanum (Mo-La), Lanthanum oksidini molibden içine goşmak bilen ýasalan ergin.Molibden Lanthanum siminiň gaýtadan gurulmagynyň has ýokary temperaturasy, has oňat süýümliligi we aşaga çydamly aýratynlyklary bar.Molibden (Mo) çal-metal bolup, wolframyň we tantalyň ýanyndaky islendik elementiň iň ýokary eriş nokadydyr.Mo-La garyndy simleri diýlip atlandyrylýan ýokary temperaturaly molibden simleri, ýokary temperaturaly gurluş materiallary (çaphanalar, hozlar we nurbatlar), galogen lampa saklaýjylary, ýokary templi peç ýyladyş elementleri we kwars we Hi-temp üçin niýetlenendir. keramiki materiallar we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Görnüşi we ululygy

Harydyň ady

Molibden Lanthanum erginli sim

Material

Mo-La garyndysy

Ölçegi

0,5mm-4.0mm diametri x L.

Şekil

Göni sim, togalanan sim

Faceüzü

Himiki taýdan arassalanan gara oksid

Zhaolixin, Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy simini global üpjün ediji we biz ýöriteleşdirilen molibden önümlerini berip bileris.

Aýratynlyklary

Molibden Lanthanum garyndysy (Mo-La garyndysy) güýçlendirilen ergin oksid dispersiýasydyr.Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndysy molibden lantan oksidini goşmak arkaly emele gelýär.Molibden Lanthan erginine (Mo-La garyndysy) seýrek toprak molibden ýa-da La2O3 doply molibden ýa-da ýokary temperaturaly molibden diýilýär.

Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndysy gaýtadan gurmagyň has ýokary temperaturasyna, has oňat süýşmegine we ajaýyp aşaga çydamly aýratynlyklaryna eýedir.Mo-La garyndysynyň gaýtadan gurulmagy 1500 gradusdan ýokary.

Mo-La garyndysy, molibden lantan oksidini goşmak bilen düzülen peýdaly we möhüm molibden garyndysydyr.Gaýtadan dikeltmegiň has ýokary temperaturasy, has oňat süýümliligi we ajaýyp könelişme häsiýetleri bar.Mo-La garyndysynyň gaýtadan gurulmagy 1500 gradusdan ýokary.

Goýmalar

Yşyklandyryşda, elektrik vakuum enjamynda, katod şöhleli turbadaky turba komponent elementinde, güýç ýarymgeçiriji enjamda, aýna we aýna süýümini öndürmek üçin gural, lampalaryň içki bölegi, ýokary temperatura ýylylyk galkany, Filament we Elektrod, ýokary temperaturada ulanylyp bilner mikrotolkun magnitronynda gap we komponent.
Mo-La garyndy listi, plastinka, hasa, bar we sim, ýokary temperaturaly peç üçin işlenen bölekler bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Görnüşi we ululygy material Mo mazmuny Cu mazmuny dykyzlygy ýylylyk geçirijiligi 25 ℃ CTE 25 ℃ Wt% Wt% g / cm3 W / M ∙ K (10-6 / K) Mo85Cu15 85 ± 1 Balans 10 160-180 6.8 Mo80Cu20 80 ± 1 Balans 9.9 170-190 7.7 Mo70Cu30 70 ± 1 Balans 9.8 180-200 9.1 Mo60Cu40 60 ± 1 Balans 9.66 210-250 10.3 Mo50Cu50 50 ± 0.2 Balans 9.54 230-270 11.5 Mo40Cu60 40 ± 0.2 Balans 9.42 ...

  • Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM garyndy plastinka

   Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM Allo ...

   Görnüşi we ululygy elementiň üstki galyňlygy / mm ini / mm uzynlygy / mm arassalygy dykyzlygy (g / cm³) T çydamlylygy TZM sahypasynyň ýagty ýüzüni öndürýär ≥0.1-0.2 ± 0.015 50-500 100-2000 Ti: 0.4-0.55% Zr: 0.06 -0.12% Mo Balance ≥10.1 togalanmak > 0.2-0.3 ± 0.03 > 0.3-0.4 ± 0.04 > 0.4-0,6 ± 0.06 aşgar ýuwmak > 0.6-0.8 ± 0.08 > 0.8-1.0 ± 0.1 > 1.0-2.0 ± 0.2 > 2.0-3.0 ± 0,3 üwürmek ...

  • Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Görnüşi we ululygy TZM garyndy hasasy şeýle hem atlandyrylyp bilner: TZM molibden garyndy taýagy, titanium-sirkonium-molibden garyndy hasasy.Harydyň ady TZM garyndy çybyk materialy TZM Molibden spesifikasiýasy ASTM B387, TYPE 364 Ölçegi 4.0mm-100mm diametri x <2000mm L Prosess çyzuw, ýüzleý gara oksid, himiki taýdan arassalanan, öwrüm gutarmak, üwemek Şeýle hem her bir çyzgyda işlenen TZM garyndy bölekleri bilen üpjün edip bileris.Che ...

  • Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy hasasy

   Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) Al ...

   Görnüşi we ululygy üçin material: Molibden Lanthan garyndysy, La2O3: 0.3 ~ 0.7% Ölçegleri: diametri (4.0mm-100mm) x uzynlygy (<2000mm) Amal: Surat çekmek, çişirmek Üsti: Gara, himiki taýdan arassalanan, üweýiş aýratynlyklary 1. Dykyzlygymyz molibden lantan çybyklary 9,8g / cm3-den 10.1g / cm3-e çenli;Diametri näçe kiçi bolsa, şonça-da ýokary dykyzlyk.2. Molibden lantan hasasy ýokary ho ...

  • Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Üstünlikleri TZM arassa Molibdeniňkiden has güýçlidir we has uly gaýtadan gurulma temperaturasyna, şeýle hem süýşmäge garşylygy güýçlendirýär.TZM, mehaniki ýükleri talap edýän ýokary temperaturaly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr.Mysal üçin gurallary ýasamak ýa-da rentgen turbalarynda aýlanýan anodlar bolup biler.Ulanyşyň amatly temperaturasy 700 bilen 1400 ° C arasynda.TZM ýokary ýylylyk geçirijiligi we poslama garşylygy bilen adaty materiallardan ýokarydyr ...

  • Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

   Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

   Görnüşi we ululygy aýratynlyklary 0,3 wt.% Lanthana Arassa molibdeniň ornuny tutýardy, ýöne süýşmegine garşylygy ýokarlanandygy sebäpli uzak ömri bilen inçe örtükleriň ýokary çeýeligi;egilmek 0,6 wt ​​uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir.% Lanthana Ojak pudagy üçin dopingiň standart derejesi, iň meşhur Comb ...

  //