• banner1
 • sahypa_banner2

Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy listleri

Gysga düşündiriş:

MoLa erginleri, şol bir ýagdaýda arassa molibden bilen deňeşdirilende, ähli derejelerde ajaýyp görnüşe eýe.Arassa molibden takmynan 1200 ° C derejesinde gaýtadan gurulýar we 1% -den az uzynlyk bilen gaty döwülýär, bu bolsa bu ýagdaýda emele gelmeýär.

Plastinka we list görnüşindäki MoLa erginleri, ýokary temperaturaly programmalar üçin arassa molibden we TZM-den has gowy ýerine ýetirýär.Molibden üçin 1100 ° C, TZM üçin 1500 ° C-den ýokary.MoLa üçin iň ýokary maslahat berilýän temperatura 1900 ° C, lanthana bölejikleriniň ýer ýüzünden 1900 ° C-den ýokary temperaturada çykmagy sebäpli.

“Iň oňat baha” MoLa garyndysy 0,6 wt% lantany öz içine alýar.Sypatlaryň iň oňat utgaşmasyny görkezýär.Pes lanthana MoLa garyndysy, 1100 ° C - 1900 ° C temperatura aralygynda arassa Mo üçin ekwiwalentdir.Highokary lanthana MoLa-nyň artykmaçlyklary, ýokary süýşmek garşylygy ýaly, diňe ýokary temperaturada ulanmazdan ozal material gaýtadan dikeldilen ýagdaýynda amala aşyrylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Görnüşi we ululygy

a

Aýratynlyklary

0,3 wt.% Lanthana
Arassa molibdeniň ornuny tutýardy, ýöne süýşmegine garşylygy sebäpli uzak ömür sürdi
Inçe listleriň ýokary çeýeligi;egilmek uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir

0,6 wt.% Lanthana
Peç pudagy üçin iň meşhur doping derejesi
Giňden kabul edilen ýokary temperatura güýjüni süýşmäge garşylyk bilen birleşdirýär - “iň gowy baha” materialy hasaplanýar
Inçe listleriň ýokary çeýeligi;egilmek uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir

1.1 wt.% Lanthana
Güýçli sahypa garşylygy
Strengthokary güýç aýratynlyklary
Teklip edilýän bahalaryň iň ýokary süýşmegine garşylyk görkezýär
Döredilen bölekler üçin programmalar anne siklini täzeden gurmagy talap edýär

Goýmalar

Molibden lantan garyndysy plastinka wolfram we molibden elektrodlaryny, ýyladyş elementlerini, ýylylyk galkanyny, süzülen gaýygy, eplenen plastinkany, aşaky plastinkany, tüweleý nyşany, elektronika we wakuum üçin möhüm bolup durýar.La2O3, molibden dänesiniň nädogry hereket etmeginiň we ýokary temperaturada haýal ritmiň gaýtadan kristallaşmagynyň öňüni almak üçin MoLa plastinkasynda bar.Molibden lantan plastinkasynyň ulanylyşy we hyzmat ömri ep-esli gowulaşdy.Öndürýän “MoLa” garyndy plastinkasynyň üstü tekiz, derejesi ýok, laminasiýa ýok, ýarylma ýa-da hapalar ýok.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy hasasy

   Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) Al ...

   Görnüşi we ululygy üçin material: Molibden Lanthan garyndysy, La2O3: 0.3 ~ 0.7% Ölçegleri: diametri (4.0mm-100mm) x uzynlygy (<2000mm) Amal: Surat çekmek, çişirmek Üsti: Gara, himiki taýdan arassalanan, üweýiş aýratynlyklary 1. Dykyzlygymyz molibden lantan çybyklary 9,8g / cm3-den 10.1g / cm3-e çenli;Diametri näçe kiçi bolsa, şonça-da ýokary dykyzlyk.2. Molibden lantan hasasy ýokary ho ...

  • Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

   Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

   Önümçilik akymy Metallurgiýa, tehnika, nebit, himiýa, aerokosmos, elektronika, seýrek toprak senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar, molibden gaplarymyz ýokary hilli molibden plitalaryndan ýasalýar.Aýlaw we kebşirlemek adatça molibden gap-gaçlary öndürmek üçin kabul edilýär.Molibden tozy --- izostatik metbugat --- ýokary temperatura süzgüç --- molibden ingotyny islenýän galyňlyga öwürmek --- molibden listini kesilen görnüşe kesmek --- bol ...

  • Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Görnüşi we ululygy material Mo mazmuny Cu mazmuny dykyzlygy ýylylyk geçirijiligi 25 ℃ CTE 25 ℃ Wt% Wt% g / cm3 W / M ∙ K (10-6 / K) Mo85Cu15 85 ± 1 Balans 10 160-180 6.8 Mo80Cu20 80 ± 1 Balans 9.9 170-190 7.7 Mo70Cu30 70 ± 1 Balans 9.8 180-200 9.1 Mo60Cu40 60 ± 1 Balans 9.66 210-250 10.3 Mo50Cu50 50 ± 0.2 Balans 9.54 230-270 11.5 Mo40Cu60 40 ± 0.2 Balans 9.42 ...

  • Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

   Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

   Görnüşi we ululygy Önümiň ady Molibden Lanthanum erginli sim materialy Mo-La garyndysynyň ölçegi 0,5mm-4.0mm diametri x L şekilli göni sim, togalanan sim faceerüsti gara oksid, himiki taýdan arassalanan Zhaolixin Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy simini global üpjün ediji. ýöriteleşdirilen molibden önümlerini berip bileris.Molibden Lanthanum garyndysy (Mo-La allo ...)

  • Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Görnüşi we ululygy TZM garyndy hasasy şeýle hem atlandyrylyp bilner: TZM molibden garyndy taýagy, titanium-sirkonium-molibden garyndy hasasy.Harydyň ady TZM garyndy çybyk materialy TZM Molibden spesifikasiýasy ASTM B387, TYPE 364 Ölçegi 4.0mm-100mm diametri x <2000mm L Prosess çyzuw, ýüzleý gara oksid, himiki taýdan arassalanan, öwrüm gutarmak, üwemek Şeýle hem her bir çyzgyda işlenen TZM garyndy bölekleri bilen üpjün edip bileris.Che ...

  • Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Üstünlikleri TZM arassa Molibdeniňkiden has güýçlidir we has uly gaýtadan gurulma temperaturasyna, şeýle hem süýşmäge garşylygy güýçlendirýär.TZM, mehaniki ýükleri talap edýän ýokary temperaturaly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr.Mysal üçin gurallary ýasamak ýa-da rentgen turbalarynda aýlanýan anodlar bolup biler.Ulanyşyň amatly temperaturasy 700 bilen 1400 ° C arasynda.TZM ýokary ýylylyk geçirijiligi we poslama garşylygy bilen adaty materiallardan ýokarydyr ...

  //