• banner1
 • sahypa_banner2

Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy gaýyk läheňi

Gysga düşündiriş:

MoLa lýuboý, esasan, metallary ýa-da atmosferany peseltmekde metal dälleri süzmek we ýuwmak üçin ulanylýar.Olar näzik süzülen keramika ýaly poroşok önümleriniň gaýyk sintezine ulanylýar.Belli bir temperaturada, molibden lantan erginini gaýtadan kristallaşdyrmak has aňsat, bu deformasiýa aňsat däl we ömri has uzyn.Molibden lantan lýubo, molibdeniň ýokary dykyzlygy, lantan plitalary we ajaýyp işleýiş usullary bilen ajaýyp öndürilýär.Adatça molibden lantan lýubkasy perde we kebşirlemek arkaly gaýtadan işlenýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümçilik akymy

Metallurgiýa, tehnika, nebit, himiýa, aerokosmos, elektronika, seýrek toprak senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan molibden gap-gaçlarymyz ýokary hilli molibden plitalaryndan ýasalýar.Aýlaw we kebşirlemek adatça molibden gap-gaçlary öndürmek üçin kabul edilýär.

Molibden tozy --- izostatiki metbugat --- ýokary temperatura süzgüç --- molibden ingotyny islenýän galyňlyga öwürmek --- molibden listini kesilen görnüşe kesmek --- egilmek ---- aýlamak --- kebşirlemek --- ýerüsti bejermek, gidroksidi ýuwulýan ýer ýa-da gum partlaýan ýeri ýaly

Aýratynlyklary

0,3 wt.% Lanthana
Arassa molibdeniň ornuny tutýardy, ýöne süýşmegine garşylygy sebäpli uzak ömür sürdi
Inçe listleriň ýokary çeýeligi;egilmek uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir

0,6 wt.% Lanthana
Peç pudagy üçin iň meşhur doping derejesi
Giňden kabul edilen ýokary temperatura güýjüni süýşmäge garşylyk bilen birleşdirýär - “iň gowy baha” materialy hasaplanýar
Inçe listleriň ýokary çeýeligi;egilmek uzyn ýa-da transvers ugurlarda edilse-de, egilmek birmeňzeşdir

1.1 wt.% Lanthana
Güýçli sahypa garşylygy
Strengthokary güýç aýratynlyklary
Teklip edilýän bahalaryň iň ýokary süýşmegine garşylyk görkezýär
Döredilen bölekler üçin programmalar anne siklini täzeden gurmagy talap edýär

Goýmalar

1. Molibden gap-gaçlary esasan azaltmak atmosferasynda metal we metal däl materiallary süzmek we ýelmemek üçin ulanylýar;
2. Şeýle hem, takyk keramika ýaly sintez önümleri ýaly poroşok önümleri üçin gämi gämisinde ulanylýar.

Lantanirlenen molibden (MoLa) ýokary poslama garşylygy, süýşmäge garşylygy we ýokary temperaturaly gurşawda öndürijiligi hödürleýär.Müşderilerimiz üçin gaýyk öndürmek we ýasamak üçin bir topar emele getirmek we birleşdirmek usullaryny ulanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Gyzgyn işleýän ulgamlar üçin TZM garyndy burun maslahatlary

   Üstünlikleri TZM arassa Molibdeniňkiden has güýçlidir we has uly gaýtadan gurulma temperaturasyna, şeýle hem süýşmäge garşylygy güýçlendirýär.TZM, mehaniki ýükleri talap edýän ýokary temperaturaly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr.Mysal üçin gurallary ýasamak ýa-da rentgen turbalarynda aýlanýan anodlar bolup biler.Ulanyşyň amatly temperaturasy 700 bilen 1400 ° C arasynda.TZM ýokary ýylylyk geçirijiligi we poslama garşylygy bilen adaty materiallardan ýokarydyr ...

  • Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Molibden mis garyndysy, MoCu garyndysy

   Görnüşi we ululygy material Mo mazmuny Cu mazmuny dykyzlygy ýylylyk geçirijiligi 25 ℃ CTE 25 ℃ Wt% Wt% g / cm3 W / M ∙ K (10-6 / K) Mo85Cu15 85 ± 1 Balans 10 160-180 6.8 Mo80Cu20 80 ± 1 Balans 9.9 170-190 7.7 Mo70Cu30 70 ± 1 Balans 9.8 180-200 9.1 Mo60Cu40 60 ± 1 Balans 9.66 210-250 10.3 Mo50Cu50 50 ± 0.2 Balans 9.54 230-270 11.5 Mo40Cu60 40 ± 0.2 Balans 9.42 ...

  • Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

   Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy sim

   Görnüşi we ululygy Önümiň ady Molibden Lanthanum erginli sim materialy Mo-La garyndysynyň ölçegi 0,5mm-4.0mm diametri x L şekilli göni sim, togalanan sim faceerüsti gara oksid, himiki taýdan arassalanan Zhaolixin Molibden Lanthanum (Mo-La) garyndy simini global üpjün ediji. ýöriteleşdirilen molibden önümlerini berip bileris.Molibden Lanthanum garyndysy (Mo-La allo ...)

  • Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) garyndy hasasy

   Temokary temperaturaly Molibden Lanthanum (MoLa) Al ...

   Görnüşi we ululygy üçin material: Molibden Lanthan garyndysy, La2O3: 0.3 ~ 0.7% Ölçegleri: diametri (4.0mm-100mm) x uzynlygy (<2000mm) Amal: Surat çekmek, çişirmek Üsti: Gara, himiki taýdan arassalanan, üweýiş aýratynlyklary 1. Dykyzlygymyz molibden lantan çybyklary 9,8g / cm3-den 10.1g / cm3-e çenli;Diametri näçe kiçi bolsa, şonça-da ýokary dykyzlyk.2. Molibden lantan hasasy ýokary ho ...

  • Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Qualityokary hilli TZM Molibden garyndysy hasasy

   Görnüşi we ululygy TZM garyndy hasasy şeýle hem atlandyrylyp bilner: TZM molibden garyndy taýagy, titanium-sirkonium-molibden garyndy hasasy.Harydyň ady TZM garyndy çybyk materialy TZM Molibden spesifikasiýasy ASTM B387, TYPE 364 Ölçegi 4.0mm-100mm diametri x <2000mm L Prosess çyzuw, ýüzleý gara oksid, himiki taýdan arassalanan, öwrüm gutarmak, üwemek Şeýle hem her bir çyzgyda işlenen TZM garyndy bölekleri bilen üpjün edip bileris.Che ...

  • Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM garyndy plastinka

   Qualityokary hilli Molibden garyndy önümleri TZM Allo ...

   Görnüşi we ululygy elementiň üstki galyňlygy / mm ini / mm uzynlygy / mm arassalygy dykyzlygy (g / cm³) T çydamlylygy TZM sahypasynyň ýagty ýüzüni öndürýär ≥0.1-0.2 ± 0.015 50-500 100-2000 Ti: 0.4-0.55% Zr: 0.06 -0.12% Mo Balance ≥10.1 togalanmak > 0.2-0.3 ± 0.03 > 0.3-0.4 ± 0.04 > 0.4-0,6 ± 0.06 aşgar ýuwmak > 0.6-0.8 ± 0.08 > 0.8-1.0 ± 0.1 > 1.0-2.0 ± 0.2 > 2.0-3.0 ± 0,3 üwürmek ...

  //